Hermes 122         *05/2000  Hengstbuch II

ein typvoller Rapphengst für die Dressur - Eigentümerin Frau Dr. med. vet. Christiane Renner / Karlsruhe

 

Benz -E.H. DE309090207788 Db

Rockefeller E.H. DE309091314984 Db

Consul E.H. DE309090208980 DbRauhe HSB DE309090582870 Df


Blinklicht  DE309090385367 F

Burnus AA DE308080400648 BBlitzlicht II HSB DE309090213058 F

Herbstglück HSB DE309090079191 Sb

Sastor DE30090032067 B

Anwalt DE309090002058 FSonatine HSB DE309090251361 Db


Herbstnacht II HSB    DE309090595072 R

Heros * DE3090900009660 F

 Herbstsonne II HSB   DE309090244761 R

 

 

 

Feiner Kerl  *05/2008

 Charakterstarker Hengst, der sich leistungsbereit vererbt

 

 

Lucio Silla xx DE306060245793 Db

Dashing Blade xx DE306064272687 B

Elegant Air xx DE306064940181 BSharp Castan xx F


Ludovinia xx DE306060132883 B

Königsstuhl xx SchbLunar Rendevous xx DE306062202768 F

Fenetzia HSB DE309090023396 Db

Artistic-Rock DE309090201892 B

Rockefeller E.H. DE30901314984 DbAkazie VI HSB DE309090303485 R


Fee XXIV HSB DE309090207889 R

Kostolany DE309090303485 RFeinliebchen HSB DE309090064277 Db